3dbalk

Inzicht

Den Boer Groenprojecten werkt al jaren volgens de nieuwste richtlijnen, hierdoor hebben we besloten de “CO2-prestatieladder” te implementeren in de bedrijfsvoering. Wij vinden het als organisatie belangrijk onze verantwoording te nemen ook als het gaat om CO2 reductie. Dat je een gunningsvoordeel kunt behalen is 1, maar wij nemen onze maatschappelijke verantwoording.

 

Den Boer Groenprojecten heeft de ambitie om het CO2-management plan verder uit te werken binnen de organisatie en hiermee het bewustzijn bij het personeel te vergroten.  Uiteindelijk is het van belang dat we de bron aanpakken, dit kan enkel door de “verbruikers” te wijzen op een zuinigere en efficiënte werkwijze. Uiteraard leveren we hier als organisatie ook een grote bijdrage aan door het investeren in milieuvriendelijkere machines en het zoeken naar efficiënte werkwijzen en transport.


Jaarverslag CO2 prestatieladder over 2016

20170331 Communicatiebericht CO2 ladder

20160914 Communicatiebericht CO2 ladder

Certificaat

3.A.1_1 Emissie inventaris 2015

Voortgang rapportage CO2 prestatieladder 2016

balkbottom