3dbalk

Transparantie

Op het gebied van communicatie zijn we een transparante organisatie. Door transparant te zijn stimuleren wij de betrokkenheid en innovatie binnen onze organisatie en weten onze collega bedrijven van onze inzet. Dit  is een overtuiging maar tevens een regel binnen de norm van de CO2 prestatieladder.  Middels deze  transparante manier van werken bieden wij de mogelijkheid om eenieders vragen te beantwoorden als het  gaat om onze ambities en vorderingen.

 

Met ingang van 2014 berekent Den Boer Groenprojecten haar  jaarlijkse uitstoot. Met ingang van 2015 wordt de uitstoot specifieker uitgewerkt per (nieuw) project.
We monitoren onze uitstoot op een maandelijkse basis. Hiermee bewaken we onze voortgang in relatie tot onze doelstellingen.

 

We hebben als doelstelling om een reductie te realiseren op de totale CO2 emissie per FTE in de periode 2015-2020 met 20% (scope 1 en 2) ten opzichte van het referentiejaar.

 

Bijlage 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Nieuwsbrief 1

balkbottom