3dbalk

Aanleg

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan opdrachtnemers. Immers het aanleggen of renoveren in de groenvoorziening is een specialisme. Hierbij worden hoge eisen gesteld aan het personeel, aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk en aan de planning van de werkzaamheden. Den Boer Groenprojecten onderscheidt zich hierin als een goede partner.

 

Het bedrijf is in staat om groenprojecten van welke grootte ook aan te leggen of te renoveren. Of het nu gaat om de aanleg van beplantingsvakken, gazons, bestrating of straatmeubilair niets staat Den Boer Groenprojecten in de weg om dit op een enthousiaste en vakkundige wijze uit te voeren.

 

Op het project is altijd een vast contactpersoon aanwezig zodat de opdrachtgever altijd op de hoogte gebracht kan worden over de voortgang van de werkzaamheden.

balkbottom