3dbalk

Rooien

Het rooien van bomen is een gevaarlijk en specialistisch werk.

 

Er zijn verschillende redenen om bomen te verwijderen. Een reden kan zijn om plaats te maken voor bebouwing en uitbreiding van de infrastructuur. Ook worden bomen gerooid omdat ze dood of ziek zijn en gevaar op leveren.

 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is van belang of een boom vrij kan vallen. Wanneer een boom vrij kan vallen, worden de bomen omgezaagd en op de grond verwerkt. Als er te weinig ruimte is om een boom om te zagen, worden de takken verwijderd door een klimmer of vanuit een hoogwerker. Vervolgens wordt de stam in gedeeltes afgezaagd. In enkele gevallen wordt de gehele boom verplaatst met een telescoopkraan en op een geschikte plaats verwerkt. De in de grond achtergebleven stobbe wordt indien nodig verwijderd door middel van rooien met een kraan of uitfrezen met een stobbefrees.

 

In de openbare ruimte moeten de werknemers voortdurend waakzaam zijn. Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer moeten goed in de gaten gehouden worden om op een veilige manier te kunnen rooien. In tuinen van particulieren moeten de bomen vaak op enige vierkante meters naar beneden worden gehaald. Dit vergt de uiterste vakmanschap van zowel de boomverzorger als het grondpersoneel.

balkbottom