3dbalk

Snoeien

Regelmatig onderhoud van bomen is van belang voor een goede ontwikkeling.

 

Bij diverse gemeenten, andere overheidsinstellingen, woningbouwcoöperaties en commercieel vastgoed verricht Den Boer Groenprojecten de begeleidingssnoei. Begeleidingssnoei wordt toegepast om een jonge boom te begeleiden tot zijn volwassen fase. Van belang is hierbij het ontstaan van een sterke, takloze stam en een goed ontwikkelde kroon. Onder andere stamschot, dode takken, en dubbele toppen worden tijdens het snoeien verwijderd. Tijdens de volwassen fase wordt minder intensief gesnoeid. Snoeien kan noodzakelijk zijn vanwege veranderingen in de omgeving of schade aan de boom door bijvoorbeeld het weer. Oudere bomen worden weer vaker gesnoeid om de stabiliteit van de kroon te behouden.

 

Ook bij het midden- en kleinbedrijf en particulieren worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. In particuliere tuinen zullen lichtval, schade aan gevel en dak en angst voor takbreuken belangrijke redenen zijn om een boom te laten snoeien. Wij willen u hierover graag advies geven.

balkbottom