3dbalk

Speelgelegenheden

De medewerkers van Den Boer Groenprojecten verrichten ook werkzaamheden met betrekking tot speelgelegenheden. Dit gebeurt in samenwerking met zusterbedrijf Speelwacht Nederland. Speelwacht Nederland is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en inspecteren van speeltoestellen en ondergronden. De medewerkers van Den Boer Groenprojecten ondersteunen bij die werkzaamheden.

 

Samen kunnen de bedrijven iedere gewenste speelplek in de openbare ruimte realiseren. Bijvoorbeeld door het verwijderen van bomen en beplanting, het plaatsen van de speeltoestellen inclusief ondergrond, het aanleggen van de bestrating, het plaatsen van afrasteringen en het aanleggen van de groenvoorziening. De opdrachtgever wordt ontzorgd doordat er een aanspreek punt is voor alle uit te voeren werkzaamheden.

 

Voor meer informatie: www.speelwacht.nl

balkbottom